thu về

  1. G

    Mùa thu về

    Mỗi năm khi nhà nhà rộn ràng ra đồng, trong cái nắng sớm le lói kèm se se lạnh là thu về.