thư viện thân thiện

  1. H

    Để học sinh yêu thích thư viện cần có những giải pháp

    GD&TĐ - Hà Nội yêu cầu xây dựng hệ thống thư viện hiện đại, có tài liệu phong phú, thân thiện, trang bị từ 3 đến 5 máy tính có nối mạng Internet tại thư viện để phục vụ giáo viên, học sinh. Trước tình trạng học sinh đang “thờ ơ” với thư viện, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tìm những giải pháp nhằm nâng cao...
Top