Chèn hình, tranh ảnh vào văn bản, tin học 3

kimcuc

Moderator
Top Poster Of Month

I. MỤC TIÊU:

- Chọn hình, tranh ảnh từ máy tính và chèn vào văn bản.

- Thay đổi vị trí của hình, tranh ảnh trong văn bản.

- HS nắm được cách sử dụng các nút lệnh và các thao tác chèn hình, tranh ảnh vào bài.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên:
Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính.

- Học sinh: Máy tính, tập, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

5phút
25 phút
5phút
1. Bài cũ :
- Em hãy thực hiện thao tác thay đổi phông chữ, cỡ chữ cho đoạn văn bản có sẵn.
- Nhận xét.
2. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1 :

- Gv yêu cầu hs soạn thảo một đoạn văn bản.
- GV hướng dẫn học sinh thao tác chèn hình vào văn bản theo hướng dẫn:
+ Bước 1: Trong thẻ Insert, chọn Shape..
+ Bước 2: Nháy chuột vào hình muốn chèn trong danh sách.

+ Bước 3: Di chuyển con trỏ chuột vào trang soạn thảo, con trỏ chuột chuyển thành +, nháy chuột lên vị trí muốn chèn hình để chèn hình.

- Gv hướng dẫn HS thực hành chèn các hình sau vào văn bản:- GV nhận xét chung và bổ sung thêm cho HS.
b. Hoạt động 2:
-
GV yêu cầu học sinh nhận xét về vị trí của hình ảnh đã chèn trong văn bản ở hoạt động 1.
→ Vậy làm thế nào để hình không đề lên chữ?
- GV hướng dẫn học sinh thao tác thay đổi vị trí của hình trong văn bản theo hướng dẫn:
+ Bước 1: Nháy chuột vào hình đè lên chữ.

+ Bước 2: Trong thẻ Format, chọn WrapText.+ Bước 3: Chọn một trong các cách thay đổi vị trí của hình trong danh sách.

- Hs nhận xét sự thay đổi của hình khi chọn vài kiểu thay đổi vị trí. HS thực hành.
- GV cho các bạn quan sát một vài bạn có kết quả làm bài tốt.
- GV nhận xét chung kết quả thực hành của cả lớp.
3. Củng cố và dặn dò:
- Tóm tắt nội dung bài học
- Ghi nhớ thao tác thự hiện. Chuẩn bị bài mới.

- HS lắng nghe, thực hành.
- HS lắng nghe


- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.

- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.

- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.


- Lắng nghe.
Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 

Đính kèm

Bài Trước

Luyện tập một số kĩ thuật trình bày văn bản, tin học 3

Bài Tiếp

Ôn tập giữa học kì II, tin học 3
Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. GAC GAC:
    Shoutbox has been pruned!

Chủ đề HOT

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top