Đề kiểm tra môn Toán lớp 5 cuối năm

kimcuc

Thành Viên
Top Poster Of Month
BẢNG THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN – CUỐI KÌ II
TTChủ đềMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TN​
TL​
TN​
TL​
TN​
TL​
TN​
TL​
TN
TL
1​
Số học​
Số câu​
1​
2​
1​
1​
4
1
Câu số​
1​
2, 4​
8​
6​
Số điểm​
0,5 đ​
2 đ​
2 đ​
1 đ​
3,5 đ
2 đ
2​
Số câu​
1​
1
Câu số​
3​
Số điểm​
0,5 đ​
0,5 đ
3​
Yếu tố hình học
Số câu​
1​
1
Câu số​
7​
Số điểm​
1 đ​
1 đ
4​
Số đo thời gian và toán chuyển động đều
Số câu​
1​
1​
1​
1
2
Câu số​
5​
9​
10​
Số điểm​
1 đ​
1 đ​
1 đ​
1 đ
2 đ
Tổng số câu
2
2
2
2
1
1
7
3
Tổng số
2
2
4
2
10
Số điểm
1 điểm
2 điểm
5 điểm
2 điểm
10 điểm
Nguồn ST
 

Đính kèm

Bài Trước

Các câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 5

Bài Tiếp

Đề kiểm tra môn Toán lớp 5 giữa HKI
  • Like
Reactions: GAC
Top