Giáo án 4 tuổi - tuần 2(p2) CĐ nghề nghiệp

Huong Nguyen

Moderator
Top Poster Of Month
I. Hoạt động học:
Hoạt động 1: LQVH
Thơ: EM CŨNG LÀ CÔ GIÁO (Sưu tầm)
1. Mục tiêu:
- Kiến thức: Trẻ thuộc thơ, hiểu nội dung bài thơ.
- Kỹ năng: Trẻ thuộc thơ, biết đọc diễn cảm, biết ngắt nhịp và thay đổi giọng điệu phù hợp với nội dung của bài.
- Thái độ: Trẻ biết vâng lời và kính trọng cô giáo.
2. Chuẩn bị:
- Máy tính, máy chiếu.
- Nhạc bài“Cô giáo miền xuôi”.
- Câu hỏi đàm thoại.
3. Tổ chức hoạt động:
Hoạt động của cô DK hoạt động của trẻ
1. HĐ1: Gây hứng thú:
- Cho trẻ hát bài “Cô giáo miền xuôi”
- Cô và trẻ trò chuyện về nội dung bài hát.
2. HĐ2:Dạy thơ: Em cũng là cô giáo.
*Cô đọc mẫu:
- Lần 1: Cô đọc diễn cảm.
- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?
- Lần 2 : Cô đọc kết hợp với máy chiếu trên màn hình
*Giúp trẻ hiểu nội dung bài thơ:
- Bài thơ nói đến ai?
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:

Bài Trước

Giáo án 4 tuổi - tuần 2(p1)CĐ nghề nghiệp

Bài Tiếp

Giáo án 4 tuổi - tuần 1(p1) CĐ động vật

Chủ đề HOT

Top