Giáo án Lịch sử 10 bài 9 sự phát triển lịch sử và văn hóa Ấn Độ

Huyền Trang

Moderator
Ấn Độ là quốc gia lớn trên thế giới có lịch sử văn hoá truyền lâu đời là nơi khởi nguồn của Ấn Độ Hin-du giáo. Lịch sử phát triển của Ấn Độ có những bước thăng trầm với nhiều thời kì lịch sử và các vương triều khác nhau. Để hiểu sự phát triển của lịch sử văn hoá truyền thống Ấn Độ như thế nào? Ấn Độ đã trải qua các Vương triều nào? Bài học hôm nay sẽ trả lời các câu hỏi nêu trên.sự phát triển lịch sử và văn hóa Ấn Độ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau khi học xong bài học, yêu cầu HS cần :

1. Kiến thức

- Nắm được sự phát triển của lịch sử văn hoá truyền thống của Ấn Độ.

- Sự hình thành và phát triển, chính sách về chính trị, kinh tế, tôn giáo và sự phát triển kiến trúc của các vương triều Hồi giáo Đê-liVương triều Mô-gôn.

2. Tư tưởng

- Giáo dục cho HS biết được sự phát triển đa dạng của văn hoá Ấn Độ, qua đó giáo dục các em sự trân trọng những tinh hoa văn hoá của nhân loại.

3. Kĩ năng

- Rèn cho HS các kĩ năng phân tích tổng hợp các sự kiện lịch sử của Ấn Độ qua các thời kì lịch sử.

- Kĩ năng khai thác tranh, ảnh, lược đồ lịch sử.

II. THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC
- Tranh ảnh về đất nước và con người Ấn Độ thời phong kiến.

- Lược đồ về Ấn Độ.

- Các tài liệu có liên quan đến Ấn Độ thời phong kiến.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC

1. Kiểm tra bài cũ


Câu hỏi 1: Nêu chính sách về kinh tế, chính trị của Vương triều Mô-gôn?

Câu hỏi 2: Vị trí Vương triều Đê-li và Mô-gôn trong lịch sử Ấn Độ?

Câu hỏi 3: Hãy cho biết sự hình thành và phát triển của các quốc gia đầu tiên ở Ấn Độ?

Câu hỏi 4: Những yếu tố văn hóa truyền thống của Ấn Độ có ảnh hưởng ra bên ngoài và những nơi nào?

2. Dẫn dắt bài mới

- Ấn Độ là quốc gia lớn trên thế giới có lịch sử văn hoá truyền lâu đời là nơi khởi nguồn của Ấn Độ Hin-du giáo. Lịch sử phát triển của Ấn Độ có những bước thăng trầm với nhiều thời kì lịch sử và các vương triều khác nhau. Để hiểu sự phát triển của lịch sử văn hoá truyền thống Ấn Độ như thế nào? Ấn Độ đã trải qua các Vương triều nào? Bài học hôm nay sẽ trả lời các câu hỏi nêu trên.

3. Tổ chức các hoạt động trên lớp

Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
Hoạt động 1: Làm việc cá nhân
- GV nêu câu hỏi: Hãy cho biết tình hình Ấn Độ sau thời kỳ Gúp-ta và Hác-sa?
1. Sự phát triển của lịch sử và văn hoá truyền thống trên toàn lãnh thổ Ấn Độ
- HS đọc SGK trả lời câu hỏi.
- GV trình bày và phân tích: Đến thế kỉ VII, Ấn Độ lại rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán. Nguyên nhân là do chính quyền trung ương suy yếu, mặt khác trải qua 6 - 7 thế kỉ trên đất nước rộng lớn và ngăn cách nhau, mỗi vùng lãnh thổ lại có những điều kiện và sắc thái riêng của mình, đất nước lại chia thành hai miền Bắc và Nam, mỗi miền tại tách thành ba vùng, ba nước riêng, tức là sáu nước, trong đó nước Pa-la ở vùng Đông Bắc và nước Pa-la-va ở miền Nam có vai trò nổi trội hơn.- Đến thế kỉ VII, Ấn Độ lại rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán. Nổi lên vai trò của Pa-la ở vùng Đông Bắc và nước Pa-la-va ở miền Nam.
- Tiếp đó GV nêu câu hỏi: Việc đất nước bị phân chia như vậy thì văn hoá phát triển như thế nào?
- HS dựa vào vốn kiến thức của mình và SGK trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét, bổ sung và chốt ý: Mỗi nước lại tiếp tục phát triển sâu rộng nền văn hoá riêng của mình trên cơ sở văn hoá truyền thống Ấn Độ - chữ viết văn học nghệ thuật Hin-du.
- Về văn hoá, mỗi nước lại tiếp tục phát triển sâu rộng nền văn hoá riêng của mình trên cơ sở văn hoá truyền thống Ấn Độ - chữ viết văn học nghệ thuật Hin-du.
- Đồng thời nhấn mạnh thêm sự phân biệt không nói lên tình trạng khủng hoảng, suy thoái mà lại phản ánh sự phát triển tự cường của các vùng, các địa phương.
- Cuối cùng GV trình bày nước Pa-la-va ở miền Nam có vai trò tích cực trong việc phổ biến văn hoá Ấn Độ.- Văn hoá Ấn Độ thế kỉ VII-XII phát triển sâu rộng trên toàn lãnh thổ và có ảnh hưởng ra bên ngoài.
- GV nêu câu hỏi: Tại sao nước Pa-la-va đóng vai trò phổ biến văn hoá Ấn Độ?
- GV chốt ý: Pa-la-va thuận lợi về bến cảng và đường biển.
- GV sơ kết mục 1 khẳng định: Văn hoá Ấn Độ thế kỉ VII-XII phát triển sâu rộng trên toàn lãnh thổ và có ảnh hưởng ra bên ngoài.
Hoạt động 1: Cá nhân2. Vương triều Hồi giáo Đê li
- GV nêu câu hỏi: Hoàn cảnh ra đời của Vương triều Hồi giáo Đê-li?
- HS đọc SGK trả lời câu hỏi. HS khác có thể bổ sung cho bạn.
- GV nhận xét và chốt ý: Do sự phân tán nên đã không đem lại sức mạnh thống nhất để người Ấn Độ chống lại được cuộc tấn công bên ngoài của người Hồi giáo gốc Thổ.- Hoàn cảnh ra đời: Do sự phân tán nên đã không đem lại sức mạnh thống nhất để chống lại được cuộc tấn công bên ngoài của người Hồi giáo gốc Thổ.
- GV nêu câu hỏi: Quá trình người Thổ đánh chiếm Ấn Độ thiết lập Vương triều Đê-li diễn ra như thế nào?
- HS nghiên cứu SGK trả lời.
- GV trình bày và phân tích:
+ Năm 1055, người Thổ đánh chiếm Bát-đa lập lên vương quốc Hồi giáo ở vùng Lưỡng Hà. Đạo Hồi được truyền bá đến I-ran và Trung Á, lập lên vương quốc Hồi giáo nữa trên vùng giáp Tây Bắc Ấn Độ.- Quá trình hình thành: 1206 người Hồi giáo chiếm vào đất Ấn Độ, lập lên vương quốc Hồi giáo Ấn Độ gọi tên là Đê-li.
+ Người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành chinh chiến vào đất Ấn Độ, lập lên vương quốc Hồi giáo Ấn Độ gọi tên là Đê-li (đóng đô ở Đê-li bắc Ấn Độ) tồn tại hơn 300 năm từ 1206 - 1526).
Hoạt động 2: Nhóm
- GV chia lớp thành các nhóm, giao nhiệm vụ cụ thể của các nhóm như sau:
Nhóm 1: Nêu chính sách thống trị của Vương quốc Hồi giáo Đê-li.
Nhóm 2: Nêu chính sách về tôn giáo.
Nhóm 3: Nêu chính sách về văn hoá.
Nhóm 4: Tìm hiểu thành tựu về kiến trúc.
- HS đọc SGK thảo luận và cử đại diện nhóm trình bày. HS khác có thể bổ sung cho bạn.
- GV nhận xét bổ sung và chốt ý.
+ Nhóm 1: Vương quốc Hồi giáo Đê-li đã truyền bá, áp đặt Hồi giáo trong cư dân đã có phật giáo và đang theo đạo Hin-du giáo, tự dành cho mình quyền ưu tiên ruộng đất, địa vị trong bộ máy quan lại. Người không theo đạo Hồi ngoài thuế ruộng đất 1/5 thu hoạch còn phải nộp thuế ngoại đạo.- Chính sách thống trị: Truyền bá, áp đặt Hồi giáo, tự dành cho mình quyền ưu tiên ruộng đất, địa vị trong bộ máy quan lại.
+ Nhóm 2: Về tôn giáo, thi hành chính sách mềm mỏng, song sự phân biệt tôn giáo đã dẫn đến sự bất bình của nhân dân.- Về tôn giáo, thi hành chính sách mềm mỏng, song không mất được sự phân biệt tôn giáo.
+ Nhóm 3: Về văn hoá, văn hoá Hồi giáo được du nhập vào Ấn Độ.- Về văn hoá, văn hoá Hồi giáo được du nhập vào Ấn Độ.
+ Nhóm 4: Về kiến trúc, xây dựng một số công trình mang dấu ấn kiến trúc Hồi giáo, xây dựng kinh đô Đê-li trở thành một thành phố lớn nhất thế giới.
- GV nêu câu hỏi: Vị trí của Vương triều Đê-li trong lịch sử Ấn Độ?
- Về kiến trúc, xây dựng một số công trình mang dấu ấn kiến trúc Hồi giáo, xây dựng kinh đô Đê-li trở thành một thành phố lớn nhất thế giới.
- GV gợi ý: Có sự giao lưu giữa hai nền văn hoá hay là triệt tiêu; quan hệ giao lưu về buôn bán, truyền bá văn hoá.
- HS đọc SGK trả lời câu hỏi.
- GV chốt ý:
+ Sự phát hiện nhau giữa hai nền văn minh đặc sắc là Ấn Độ Hin-du giáo và Hồi giáo Ả-rập, bước đầu tạo ra sự giao lưu văn hoá Đông - Tây.-Vị trí của Vương triều Đê-li:
+ Bước đầu tạo ra sự giao lưu văn hoá Đông - Tây.
+ Dưới thời Vương triều Hồi giáo Đê-li đạo Hồi được truyền bá đến một số nước trong khu vực Đông Nam Á.+ Hồi giáo được truyền bá đến một số nước trong khu vực Đông Nam Á.
Hoạt động 1: Cả lớp và cá nhân 3. Vương triều Mô-gôn
- Trước hết GV trình bày và phân tích: Thế kỉ XV vương triều Hồi giáo Đê-li suy yếu, 1398 thủ lĩnh - vua Ti-mua Leng theo dòng dõi Mông Cổ tấn công Ấn Độ, đến năm 1526 mới chiếm được Đê-li, lập ra Vương triều Mô-gôn (gốc Mông Cổ).- Năm 1398 thủ lĩnh - vua Ti-mua Leng theo dòng dõi Mông Cổ tấn công Ấn Độ, đến năm 1526 lập ra Vương triều Mô-gôn.
- GV nêu câu hỏi: Em có nhận xét gì về Vương triều Mô-gôn?
- GV gợi ý: Chế độ phong kiến cuối cùng không? Thực hiện chính sách củng cố đất nước theo hướng nào?
- HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét và chốt ý:
+ Vương triều Mô-gôn là thời kì cuối cùng của chế độ phong kiến Ấn Độ, song không phải suy thoái và tan rã.
+ Các ông vua đều ra sức củng cố theo hướng Ấn Độ hóa và xây dựng đất nước, đưa Ấn Độ bước phát triển mới dưới thời vua A-cơ-ba (1556 - 1605)
- HS đọc nhanh những chính sách tích cực của vua A-cơ-ba trong SGK.
- Các ông vua đều ra sức củng cố theo hướng Ấn Độ hóa và xây dựng đất nước, đưa Ấn Độ bước phát triển mới dưới thời vua A-cơ-ba (1556 - 1605)
- GV kết hợp với việc giới thiệu hình 21 “Cổng lăng A-cơ-ba ở Xi-kan-dra” trong SGK.
- GV nêu câu hỏi: Tác động của những chính sách của vua A-cơ-ba đối với sự phát triển của Ấn Độ?
- HS dựa vào hiểu biết của mình và SGK trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét và chốt ý: Làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hoá có nhiều thành tựu mới, đất nước thịnh vượng.
Hoạt động 2: Cả lớp và cá nhân
- GV trình bày và phân tích: Hầu hết các ông vua còn lại của vương triều đều dùng quyền chuyên chế, độc đoán để cai trị đất nước, một số còn dùng những biện pháp đàn áp quyết liệt, hình phạt khắc nghiệt.
- GV giới thiệu về hình 22 “Lăng Ta-giơ Ma-han” trong SGK.
- GV nêu câu hỏi: Hậu quả của những chính sách thống trị hà khắc đó?
- Giai đoạn cuối do những chính sách thống trị hà khắc của giai cấp thống tri, Ấn Độ lâm vào khủng hoảng.
- HS nhận xét và chốt ý: Đất nước lâm vào tình trạng chia rẽ và khủng hoảng.- Ấn Độ đứng trước thách thức xâm lược của thực dân phương Tây (Bồ Đào Nha và Anh)
- GV trình bày rõ: Sự suy yếu đó đặt Ấn Độ trước sự xâm lược của thực dân phương Tây (Bồ Đào Nha và Anh)
4. Sơ kết bài học

- Kiểm tra nhận thức HS bằng các câu hỏi:

+ Nêu sự phát triển của văn hoá truyền thống Ấn Độ.

+ Những nét chính của Vương triều Hồi giáo Đê-livương triều Mô-gôn? + Vị trí của vương triều Hồi giáo Đê-livương triều Mô-gôn trong lịch sử Ấn Độ?

5. Dặn dò, bài tập về nhà

- Học bài cũ, trả lời câu hỏi trong SGK.

- Bài tập

+ Lập bảng thống kê các giai đoạn phát triển của lịch sử Ấn Độ.

+ So sánh Vương triều Hồi giáo Đê-li với Vương triều Mô-gôn.
Tải đầy đủ nội dung giáo án lịch sử 10 tại file đính kèm
 

Đính kèm

Bài Trước

Giáo án Lịch sử 10 bài 8 Các quốc gia Ấn và văn hoá truyền thống Ấn Độ

Bài Tiếp

Giáo án Lịch sử 10 Bài 10 Các nước Đông Nam Á đến giữa thế kỉ XIX

Gạo Nếp

Thành Viên
Trong văn hóa giao tiếp ở Ấn Độ việc bạn bắt tay quá chặt ở Ấn Độ bị coi là thiếu lịch sự. Ở phía Bắc (như Delhi), khi chắp hai bàn tay lại như để trước ngực, hơi cúi đầu và nói: Namaste J được coi là rất coi trọng người khác. Và cũng không nên bắt tay phụ nữ.
Người Ấn Độ rất đa nghi và thường để ý ngay từ đầu để đánh giá người khác. Họ thường nói chuyện về gia đình. Bạn đừng ngạc nhiên khi người Ấn Độ tìm hiểu tỷ mỷ về gia đình bạn, đã kết hôn chưa hoặc có phải đã ly hôn không, con tên là gì, vợ hoặc chồng năm nay bao nhiêu tuổi.
Cricket bao giờ cũng là chủ đề thích hợp cho mọi dịp tiếp xúc với người Ấn Độ vì đó là môn thể thao rất được ưa chuộng ở nước này.
 

Chủ đề HOT

Top