Giáo án lịch sử 7 phương pháp mới Bài 4 Trung Quốc thời phong kiến (Tiếp theo)

Gạo Nếp

Thành Viên
Tiết: 5 Bài 4 TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN (Tiếp theo)
Giáo án lịch sử 7 Phương Pháp Mới Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực
I. Mục tiêu bài học

1/Kiến thức:

- Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc và các triều đại phong kiến của Trung Quốc.

- Những thành tựu lớn về văn hoá, khoa học kĩ thuật của Trung Quốc.

2/Thái độ: Nhận thức được Trung Quốc là một quốc gia phong kiến lớn ở phương Đông, là nước láng giềng với Việt Nam, ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình lịch sử của Việt Nam.

3/Kỉ năng: Lập niên biểu các triều đại phong kiến Trung Quốc.

4. Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

- Năng lực chuyên biệt: Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.

II. Phương pháp dạy học

- Phương pháp vấn đáp

- Phương pháp thuyết trình

- Phương pháp trực quan, nhóm

III. Phương tiện

IV. Chuẩn bị

+ Máy chiếu

+ Máy vi tính.

1. Giáo viên

+ Bản đồ TQ thời PK.

+ Tranh ảnh về một số công trình kiến trúc thời PK.

+ Một số tư liệu thành văn về các chính sách của nhà nước PK TQ.

2. Học sinh

- Ôn tập kiến thức đã học. Đọc và trả lời các câu hỏi trong sgk.

- Sưu tầm tư liệu liên quan.

IV. Tiến trình dạy - học

1/ Ổn định lớp. (1 phút)

2/ Kiểm tra bài cũ. (4 phút)

- Nguyên nhân hình thành xã hội phong kiến Trung Quốc?

- Nêu những nét chính trong chính sách đối nội và đối ngoại của nhà Đường? Tác dụng của những chính sách đó?

3. Bài mới

3.1. Hoạt động khởi động

- Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản bước đầu của bài học cần đạt được đó là nắm được tình hình Trung Quốc thời Tống – Nguyên, Minh – Thanh và khoa học – kĩ thuật, đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

- Phương pháp: Thuyết trình, trực quan, phát vấn.

- Thời gian: 3 phút.

- Tổ chức hoạt động: Cho học sinh quan sát hình 9 và 10 SGK trang 14 và 15 và yêu cầu học sinh cho biết đây là công trình kiến trúc và sản phẩm thủ công của những triều đại nào?

Trên cơ sở ý kiến GV dẫn dắt vào bài hoặc GV nhận xét và vào bài mới: tình hình Trung Quốc thời Tông – Nguyên và Minh Thanh có những nét nổi bậc gì về chính trị Và kinh tế cũng như những thành tựu về khoa học – kĩ thuật chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.

3.2. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Hoạt động 1: Trung Quốc thời Tống - Nguyên.

Mục tiêu: Nắm được tình Trung Quốc thời Tống – Nguyên.

- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích, Nhóm

- Phương tiện

+ Máy chiếu

+ Máy vi tính.

- Thời gian: 10 phút

- Tổ chức hoạt động

Hoạt động của thầy và trò​
Nội dung kiến thức​
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Học sinh thảo luận nhóm theo cặp đôi. Nhóm lẻ Thảo luận câu: Nhà Tống đã thi hành những chính sách gì?
Nhóm chẵn thảo luận câu: Những chính sách đó có tác dụng gì?
? Nhà Nguyên ở Trung Quốc được thành lập như thế nào?
?Sự phân biệt đối xử giữa người Mông Cổ và người Hán được biểu hiện như thế nào?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
  • Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động
  • - HS lần lượt trả lời các câu hỏi
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
4/ Trung Quốc thời Tống - Nguyên.
a. Thời Tống(960-1279)

- Miễn giảm thuế, sưu dịch.
- Mở mang các công trình thuỷ lợi.
- Khuyến khích sản xuất thủ công nghiệp như: khai mỏ, luyện kim, dệt dụa...
- Phát minh ra la bàn, thuốc súng, nghề in...

b. Thời Nguyên(1271-1368)

Thi hành nhiều biện pháp phân biệt, đối xử giữa người Mông Cổ với người Hán → nhân dân nổi dậy khởi nghĩa.
2. Hoạt động 2: Trung Quốc thời Minh – Thanh.

Mục tiêu: Nắm được tình hình Trung Quốc thời Minh – Thanh.

- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích

- Phương tiện:

+ Máy chiếu

+ Máy vi tính.

- Thời gian: 10 phút

- Tổ chức hoạt động

Hoạt động của thầy và trò​
Nội dung kiến thức​
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
? Trình bày diễn biến chính trị của Trung Quốc từ sau nhà Nguyên đến nhà Thanh?
? Xã hội, kinh tế cuối thời Minh và nhà Thanh có đặc điểm gì?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
  • Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động
  • - HS lần lượt trả lời các câu hỏi
  • Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
5/ Trung Quốc thời Minh – Thanh.
* Chính trị.
- 1368 nhà Minh thành lập.
- 1644 nhà Thanh thống trị Trung Quốc.
* Xã hội.
- Vua quan sa đoạ.
- Nông dân đói khổ.
* Kinh tế.
- Thủ công nghiệp phát triển
- Mầm móng kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện.

- Buôn bán với nhiều nước ĐNA, Ấn Độ, Ba Tư, Ả Rập.
3. Hoạt động 3

Mục tiêu: Nắm được các thành tựu của Trung Quốc thời phong kiến.

- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích

- Phương tiện:

+ Máy chiếu

+ Máy vi tính.

- Thời gian: 12 phút

- Tổ chức hoạt động

Hoạt động của thầy và trò​
Nội dung kiến thức​
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS đọc kênh chữ.
? Trình bày những thành tựu nổi bật về văn hoá Trung Quốc thời phong kiến?
? Kể tên 1 số tác phẩm văn học lớn mà em biết?
? Em có nhận xét gì về trình độ sản xuất đồ gốm qua H10?
? Kể tên 1số công trình kiến trúc lớn?
? Quan sát H9, em có nhận xét gì?
? Trình bày những hiểu biết của em về khoa học kĩ thuật của Trung Quốc?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
  • Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
6/ Văn hoá, khoa học - kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến.
a. Văn hoá.
- Nho giáo thành hệ tư tưởng và đạo đức của giai cấp phong kiến.
- Văn học, sử học rất phát triển.
- Nghệ thuật: hội hoạ, điêu khắc, kiến trúc… đều ở trình độ cao.
b. Khoa học –
kĩ thuật.


Có nhiều phát minh lớn: giấy viết, nghề in, la bàn, thuốc súng…, đóng tàu, khai mỏ, luyện kim…


3.3. Hoạt động luyện tập

- Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về tình hình Trung Quốc thời Tống – Nguyên, Minh – Thanh và thành tưu về khoa học – kĩ thuật của Trung Quốc.

- Thời gian: 3 phút

- Phương thức tiến hành: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng (trắc nghiệm).

Câu 1: Trung Quốc có 4 phát minh lớn đó là

A. Gốm, giấy, la bàn, thuốc sung.

B. La bàn, thuốc súng, thuyền, giấy.

C. Giấy, la bàn, thuốc súng, nghề in.

D. La bàn, thuốc súng, nghề in, thuyền.

Câu 2: Hệ tư tưởng và đạo đức chính thống của giai cấp phong kiến Trung Quốc là

A. Phật giáo.

B. Đạo giáo.

C. Lão giáo.

D. Nho giáo.

Câu 3. Vị vua đầu tiên của nhà Nguyên là

Tần Thủy Hoàng.

Hốt Tất Liệt.

Khang Hy.

Càng Long.

Câu 4. Tác giả của tác phẩm Tây Du Kí là

Thi Nại Am.

La Quán Trung.

Tào Tuyết Cần

Ngô Thừa Ân.

3.4. Hoạt động tìm tòi mở rộng, vận dụng

- Mục tiêu: Giúp học sinh nắm lại các kiến thức vừa tìm hiểu để vận dụng

- Phương thức tiến hành: Các câu hỏi sau khi hình thành kiến thức mới.

- Thời gian: 2 phút.

- GV giao nhiệm vụ cho HS: Chính sách cai trị của nhà Tống và nhà Nguyên có những điểm gì khác nhau?

Chuẩn bị bài 5 Ấn Độ thời phong kiến (1 phút)
Tải đầy đủ nội dung giáo án tại file đính kèm Giáo án lịch sử 7 phương pháp mới Bài 4 Trung Quốc thời phong kiến
 

Đính kèm

Bài Trước

Giáo án lịch sử 7 phương pháp mới Bài 4 Trung Quốc thời phong kiến

Bài Tiếp

Giáo án lịch sử 7 phương pháp mới Bài 5 Ấn Độ thời phong kiến
Top