kimcuc

Thành Viên
Top Poster Of Month
BÀI 67 : CHUYỀN CẦU
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

- Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm hai người.
- Ôn trò chơi “Ném bóng trúng đích”.
2. Kỹ năng
- Biết cách chuyền cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ theo nhóm hai người.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
3. Thái độ
- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khoẻ, thể lực, kỹ năng khéo léo, nhanh nhẹn.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN
1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập
2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, các dụng cụ cho trò chơi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. Phần mở đầu:
1. Ổn định tổ chức:

- Gv nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học:
+ Ôn chuyền cầu theo nhóm hai người.
+ Ôn trò chơi “Ném bóng trúng đích”.
Kiểm tra trang phục:
- Gv nhắc nhở HS trang phục theo đúng quy định của giờ thể dục: Quần áo gọn gàng, đi giầy hoặc dép có quai.
2. Khởi động:
- Dậm chân vỗ tay và hát.
- Ôn bài thể dục phát triển chung.

Kiểm tra bài cũ:
-
Chuyền cầu theo nhóm 2 người
4- 6 Phút

- Cán sự tập hợp lớp, dóng hàng, điểm số, báo cáo, chúc GV "Khỏe!"

(Gv)
- HS chỉnh đốn trang phục.(Gv)
- GV điều khiển HS khởi động.
- GV nêu yêu cầu kiểm tra, gọi 2 HS lên thực hiện
- Gv cùng cả lớp quan sát, nhận xét, đánh giá.
II. Phần cơ bản
1. Ôn chuyền cầu theo nhóm hai người:* Chia tổ tập luyện


* Thi chuyền cầu
b. Trò chơi “Ném bóng trúng đích”


III. Phần kết thúc
1. Hồi tĩnh:

- Đứng vỗ tay, hát.


2. Củng cố:
- GV cùng HS hệ thống bài học.

3. Dặn dò:
- Nhận xét giờ học
- BTVN: Ôn chuyền cầu.

18-22 Phút
8-10 phút2 phút
8-10 phút


3-5 phút

- GV nêu tên trò chơi, làm mẫu cách chuyền cầu theo nhóm 2 người.
+ HD HS nhìn và phán đoán hướng cầu và di chuyển.
- GV chia tổ, HS quay măt vào nhau thành từng đôi cách nhau 2-3m, đôi nọ cách đôi kia tối thiểu 2m.
Tổ 1

Tổ 2

GV Tổ 3

Tổ 4
- GV nhắc nhở HS trong khi chơi phải bảo đảm an toàn, kỷ luật.
- Từng tổ thi để chọn đôi giỏi nhất, sau đó chọn đôi vô địch.
- GV nêu tên trò chơi, giải thích và làm mẫu cách chơi.
- Cho 4 HS chơi thử, cả lớp q/ sát.
- GV giải thích thêm rồi chia tổ cho HS tự chơi, cán sự tổ quan sát.
(Gv)
- Kết thúc trò chơi, HS tự tính điểm của mình và báo cáo. Ai có số điểm cao nhất được tuyên dương.


(Gv)
- Cán sự bắt nhịp , HS hát đồng thanh.
- Gv nhận xét giờ học, HS chú ý lắng nghe.
- Gv nhận xét giờ học, giao BTVN.
- Kết thúc giờ học, Gv hô “Giải tán !” – HS đáp “Khoẻ !”.

Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
Nguồn: Tổng hợp.
 

Đính kèm

Bài Trước

Giáo án môn Thể dục Lớp 2 _ Tuần 33

Bài Tiếp

Giáo án môn Thể dục lớp 2 _ Tuần 1
Top