Luyện tập chính tả - lớp 5

Huong Nguyen

Moderator
28/9/19
1,623
142
57
29
Moderator
Yêu cầu cần đạt:
- Chữ viết phải rõ ràng; trình bày đúng quy định, sạch, đẹp
- Viết đúng chính tả, không sai lỗi


Câu 1: Viết chính tảbài: “Chợ Ta – sken” Sách TV5 tập 1, trang 174.
Câu 2: Viết chính tả bài: “Ngu Công xã Trịnh Tường” đoạn từ “Khách đến xã Trịnh Tường ... đến vỡthêm đất hoang trồng lúa” Sách TV5 tập 1, trang 164.
Câu 3: Viết chính tả bài: “Cô Chấm” đoạn từ “Đôi mắt Chấm ... đến không có gì độc địa bao giờ” Sách TV5 tập 1, trang 156.
Câu 4: Viết chính tảbài: “Thầy thuốc như mẹ hiền””đoạn từ“Hải Thượng Lãn Ông ... đến còn cho thêm gạo củi” Sách TV5 tập 1, trang 153.
Câu 5: Viết chính tả bài: “Công nhân sửa đường” đoạn từ “Bác Tâm, mẹ của Thư ... đến cứ loang ra mãi” Sách TV5 tập 1, trang 150.
Câu 6: Viết chính tảbài: “Chú bé vùng biển” Sách TV5 tập 1, trang 130.
Câu 7: Viết chính tả bài: “Trồng rừng ngập mặn” đoạn từ “Nhờ phục hồi rừng ngập mặn ... đến bảo vệ vững chắc đêđiều” Sách TV5 tập 1, trang 128.
Câu 8: Viết chính tả bài: “Người gác rừng tí hon” đoạn từ “Sau khi nghe em báo tin có bọn trộm gỗ ... đến Cháu quảlà người gác rừng dũng cảm!” Sách TV5 tập 1, trang 124.
Câu 9: Viết chính tả bài: “Người thợ rèn” đoạn từ “Ngồi xem anh Thận làm việc ... đến Anh bảo cậu thợ phụ!” Sách TV5 tập 1, trang 123.
Câu 10: Viết chính tảbài: “Hạng A Cháng”đoạn từ“Tới nương ... đến ởchân núi Tơ Bo” Sách TV5 tập 1, trang 119.

Nguồn: Tổng hợp
 

Huong Nguyen

Moderator
28/9/19
1,623
142
57
29
Moderator
Câu 11: Viết chính tảbài: “Mùa thảo quả”đoạn từ“Người đi từ rừng thảo quả về ... lấn chiếm không gian” Sách TV5 tập 1, trang 113.
Câu 12: Viết chính tả bài: “Chuyện một khu vườn nhỏ” đoạn từ “Cây quỳnh lá dày ... đến không phải là vườn” Sách TV5 tập 1, trang 102.
Câu 13: Viết chính tả bài: “Đất Cà Mau” đoạn từ “Cà Mau đất xốp ... đến bằng thân cây đước.” Sách TV5 tập 1, trang 89.
Câu 14: Viết chính tảbài: “Bầu trời mùa thu”đoạn từ“Tôi cùng bọn trẻđi ra cánh đồng ... đến Nó mệt mỏi” Sách TV5 tập 1, trang 87.
Câu 15: Viết chính tả bài: “Kì diệu rừng xanh” đoạn từ “Những con vượn bạc má ôm con gọn ghẽ ... đến thế giới thần bí” Sách TV5 tập 1, trang 75.
Câu 16: Viết chính tả bài: “Vịnh Hạ Long” đoạn từ “Tuy bốn mùa là vậy ... đến gió ngân lên vang vọng.” Sách TV5 tập 1, trang 70.
Câu 17: Viết chính tả bài: “Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực” Sách TV5 tập 2, trang 6.
Câu 18: Viết chính tảbài: “Thái sư Trần ThủĐộ”đoạn từ“Trần ThủĐộlà người ... đến bị một người quân hiệu ngăn lại” Sách TV5 tập 2, trang 15.
Câu 19: Viết chính tả bài: “Một buổi sinh hoạt tập thể” đoạn từ “Sắp tới ngày Nhà giáo Việt Nam ... đến cây nhà lá vườn” Sách TV5 tập 2, trang 23.
Câu 20: Viết chính tả bài: “Nhà tài trợđặc biệt của Cách mạng” đoạn từ“Với lòng nhiệt thành yêu nước ... đến 24 đồng” Sách TV5 tập 2, trang 20.

Nguồn: Tổng hợp