Luyện từ và câu lớp 3

Học Mãi

Thành Viên
BÀI ÔN TẬP
LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 3
Câu 1. Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm để câu văn có hình ảnh so sánh.
Tán bàng xòe ra giống như…. (Cái ô, mái nhà, cái lá)

Câu 2
. Điền tiếp vào chỗ trống để câu có hình ảnh so sánh.
Những lá bàng mùa đông đỏ như… ……………… (ngọn lửa, ngôi sao , mặt trời)

Câu 3
. Những câu nào dưới đây có hình ảnh so sánh.
Những chú gà con chạy như lăn tròn.
Những chú gà con chạy rất nhanh.
Những chú gà con chạy tung tăng.

Câu 4.
Điền tiếp từ ngữ chỉ sự vật để mỗi dòng sau thành câu văn có hình ảnh so sánh các sự vật với nhau.
- Tiếng suối ngân nga như……………………..

Câu 5.
Điền tiếp từ ngữ chỉ sự vật để mỗi dòng sau thành câu văn có hình ảnh so sánh các sự vật với nhau.
- Mặt trăng tròn vành vạnh như………………

Câu 6. Điền tiếp từ ngữ chỉ sự vật để mỗi dòng sau thành câu văn có hình ảnh so sánh các sự vật với nhau.
- Trường học là………………….

Câu 7
. Điền tiếp từ ngữ chỉ sự vật để mỗi dòng sau thành câu văn có hình ảnh so sánh các sự vật với nhau.
- Mặt nước hồ trong tựa như…………..

Câu 8
. Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm để câu văn có hình ảnh so sánh.
Sương sớm long lanh như …….. (những hạt ngọc, làn mưa, hạt cát)

Câu 9
. Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm để câu văn có hình ảnh so sánh.
Nước cam vàng như…………… (mật ong,lòng đỏ trứng gà, bông lúa chín)

Câu 10
. Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm để câu văn có hình ảnh so sánh.
Hoa xoan nở từng chùm như………….. (những chùm sao,chùm nhãn , chùm vải)


Tài liệu sưu tầm
 

Đính kèm

Bài Trước

Luyện từ và câu lớp 3, buổi chiều

Bài Tiếp

Luyện từ và câu lớp 3, buổi chiều

Bài viết cùng chuyên mục

Top