Viết bài tập làm văn số 2, ngữ văn 8

kimcuc

Moderator
Top Poster Of Month
Tuần 10- Tiết 35-36- Tập làm văn:

VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 2

(VĂN TỰ SỰ KẾT HỢP VỚI Miêu TẢ VÀ BIỂU CẢM)

I.Mục tiêu bài học:

1.Kiến thức: - Biết vận dụng những kiến thức đã học để thực hình viết một bài văn tự sự kết hợp với yêu tố miêu tả và biểu cảm.

2.Kỉ năng: - Rèn luyện các kỉ năng diển đạt trình bày, sử dụng đan xen các yêu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm.

3.Thái độ: Tự giác học tập, có ý thức Rèn luyện các bước làm bài văn tự sự có kết hợp miêu tả và biểu cảm.

4. Năng lực: giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, tạo lập văn bản.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:Ra đề và đáp án, photo đề kiểm tra

2. Học sinh: Xem lại lý thuyết về kiểu bài văn tự sự có sự kết hợp với yêu tố miêu tả và biểu cảm.

III.Các hoạt động dạy và học:

1.Ổn định lớp: 1’

Lớp
Sĩ số
Ngày giảng
Điều chỉnh
8A1
3/11/2018
8A2
31/10/2018
8A3
30/10/2018


2.Kiểm tra kiến thức cũ
: Kiểm tra phần chuẩn bị bài của HS

3.Bài mới:

*.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 2

Thời gian: 90 phútMức
độ
Chủ
đề
Mức độ nhận thức
Cộng
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TN
TL
TN
TL
Thấp
Cao
1. Lý thuyết kiểu bài tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm.- Nắm được vai trò của yêu tố miêu tả, biểu cảm trong văn tự sự.-Trinh bày dàn ý 1 bài văn tự sự có kết hợp miêu tả, biểu cảm.
- Xác định được yếu tố miêu tả và biểu cảm trong đoạn văn

Số câu: 3
Sổ điểm: 4
Tỉ lệ: 40%
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu : 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%
Số câu: 2
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
2.Thực hình viết bài văn tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm.
-Lập dàn ý bài viết theo yêu cầu của đề bài.-Viết hoàn chỉnh bài văn kể 1 kỉ niệm với con vật nuôi em yêu quý, một việc em làm bố mẹ vui lòng.
Số câu:2
Sổ điểm: 2
Tỉ lệ= 60%
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu : 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%
Số câu : 1
Số điểm: 5
Tỉ lệ: 50%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%
Số câu: 2
Số điểm: 3đ
Tỉ lệ: 30%
Số câu: 1
Sốđiểm: 1đ
Tỉ lệ: 10%
Số câu: 1
Số điểm: 5
Tỉ lệ: 50 %
Số câu: 4
Số điểm:10
Tỉ lệ: 100%


I.ĐỀ BÀI:

Đề số 1:

Câu 1 (2đ):

Hãy chỉ ra yếu tố miêu tả và biểu cảm trong đoạn văn sau:


“Nhưng, ô kìa! Sau trận mưa vùi dập và những cơn gió phũ phàng kéo dài suốt cả một đêm, tưởng chừng như không bao giờ dứt, vẫn còn một chiếc lá thường xuân bám trên bức tường gạch. Đó là chiếc lá cuối cùng trên cây. Ở đầu cuống lá còn giữ màu xanh sẫm, nhưng với rìa là hình răng cưa đã nhuốm màu vàng úa, chiếc lá vẫn dũng cảm treo bám vào cành, các mặt đất chừng hai mươi bộ”

(O.Hen-ri, Chiếc lá cuối cùng)

Câu 2: (1đ)

Vai trò của yếu tố miêu tảbiểu cảm trong văn tự sự?

Câu 3:
(2đ) Em hãy lập dàn ý cho đề bài sau:

Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ với một con vật nuôi mà em yêu thích.​

Câu 4: (5đ) Viết bài văn tự sự hoàn chỉnh có kết hợp miêu tả, biểu cảm cho đề bài trên.Đề số 2:

Câu 1: ( 2đ)Hãy chỉ ra yếu tố miêu tả và biểu cảm trong đoạn văn sau:

Dân phu kể hàng trăm nghìn con người, từ chiều đến giờ, hết sức giữ gìn, kẻ thì thuổng, người thì cuốc, kẻ đội đất, kẻ vác tre, nào đắp, nào cừ, bì bõm dưới bùn lầy ngập quá khuỷu chân, người nào,người nấy lướt thướt như chuột lột, tình cảnh trông thật là thảm.

Tuy trống đánh liên thanh, ốc thổi vô hồi, tiếng người xao xác gọi nhau sang hộ, nhưng xem chừng ai ai cũng mệt lử cả rồi, ấy vậy mà trên trời vẫn mưa tầm tã trút xuống, dưới sống thời nước cứ cuồn cuộn bốc lên. Than ôi! Sức người khó lòng địch nổi với sức trời! Thế đê không sao cự lại được với thế nước! Lo thay! Nguy thay! Khúc đê này hỏng mất!


Câu 2: (1đ )Trình bày dàn ý của bài văn tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm.

Câu 3: (2đ) Em hãy lập dàn ý cho đề bài sau:

Hãy kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ vui lòng.

Câu 4: (5đ )
Viết bài văn tự sự hoàn chỉnh có kết hợp miêu tả, biểu cảm cho đề bài trên.

Hướng dẫn chấm

Câu 1: (2 đ)

- Yêu cầu trả lời:
xác định được đầy đủ các yếu tố tự sự và miêu tả trong đoạn văn

+ Miêu tả: Ở đầu cuống lá còn giữ màu xanh sẫm, nhưng với rìa là hình răng cưa đã nhuốm màu vàng úa

+ Biểu cảm : Nhưng, ô kìa!...chiếc lá vẫn dũng cảm treo bám vào cành…

- Hướng dẫn chấm:

+ Điểm 2: trả lời đúng các ý trên

+ Điểm 1,75: Xác định đúng được cơ bản các yếu tố miêu tả, biểu cảm trong đoạn văn.

+ Điểm 1,5: Xác định được đúng các yếu tố miêu tả, biểu cảm trong đoạn văn song chưa đầy đủ.

+ Điểm 1: Xác định được đúng 50% các yếu tố miêu tả, biểu cảm trong đoạn văn

+ Điểm 0,75: Xác định đúng được một vài yếu tố miêu tả, biểu cảm song chưa đầy đủ.

+ Điểm 0,5: Xác định đúng được một vài yếu tố miêu tả, biểu cảm song chưa đầy đủ.

+ Điểm 0,25 : Xác định đúng được một yếu tố miêu tả, hoặc biểu cảm

+ Điểm 0: Trả lời không đúng ý trên hoặc không trả lời.

Câu 2:(1đ)

- Yêu cầu trả lời:


Yếu tố miêu tả, biểu cảm làm cho việc kể chuyện sinh động, hấp dẫn và sâu sắc hơn.

- Hướng dẫn chấm:

+ Điểm 1: trả lời đúng ý trên

+ Điểm 0,75: nêu được cơ bản tác dụng của yếu tố miêu tả, biểu cảm song chưa đầy đủ.

+ Điểm 0,5: nêu được tác dụng của yếu tố miêu tả, biểu cảm song chưa đầy đủ.

+ Điểm 0,25: nêu được một phần tác dụng của yếu tố miêu tả, biểu cảm song chưa đầy đủ.

+ Điểm 0: Trả lời không đúng ý trên hoặc không trả lời.

Câu 3: 2đ

-Yêu cầu trả lời:


MB: Giới thiệu về nv, sv và tình huống câu chuyện( kỉ niệm gì? Với con vật nào? Ở đâu?...)

*TB: Kể lại diễn biến câu chuyện( Bắt đầu từ sự việc nào? Diễn biến ra sao? Đỉnh điểm là sự việc nào? Kết thúc thế nào?...

- MT: Có thể tả cảnh thiên nhiên làm nền, tả bài nét về con vật nuôi, tả cảnh vật, cảnh sinh hoạt lien quan đến nv....

-BC: Tâm trạng, suy nghĩ, cảm xúc khi có con vật nuôi đã, khi dể xảy ra chuyện với nó....

*KB: Cảm nghĩ, bài học rút ra từ câu chuyện.....

- Hướng dẫn chấm:

Điểm 2: Trả lời đúng các ý trên

+ Điểm 1,5 -1,75: Cơ bản đáp ứng được yêu cầu trên song có thể trình bày chưa chặt chẽ.

+ Điểm 1,25 -1,5: Đáp ứng được 3/4 các yêu câu trên, có đưa được yếu tố miêu tả, và biểu cảm vào bài làm nhưng chưa được đầy đủ.

+ Điểm 1,0 -1,25: Đáp ứng được 1/2 các yêu cầu trên.

+ Điểm 0.25 - 0, 5: Đáp ứng được rất ít các yêu câu trền,

+ Điểm 0: Hs không trả lời hoặc lập dàn ý sai.

Câu 4: (5đ)

* 3.1: Yêu cầu chung

HS biết kết hợp kiến thức kỹ năng về dạng bài tự sự để tạo lập văn bản, biết kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm trong khi kể. Bài có bố cục đầy đủ, rõ ràng, viết có cảm xúc, diễn đạt trong sáng, đảm bảo tính liên kết, không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp

* 3.2: Yêu cầu cụ thể:

a. đảm bảo cấu trúc bài tự sự (0,5đ)


+ Điểm 0,5: Trình bày đủ các phần mở, thân bài, kết bài. Phần mở bài biết dẫn dắt và nêu vấn đề; phần thân bài biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau làm rõ vấn đề; phần kết bài khái quát vấn đề, liên hệ bài học, cảm xúc cá nhân.

+ Điểm 0,25: trình bày đủ phần mở, thân bài, kết bài nhưng các phần chưa đầy đủ như trên.

+ Điểm 0: Bố cục lộn xộn, không thể hiện được nội dung yêu cầu hoặc không trả lời.

b. Xác định đúng vấn đề tự sự (0,5đ)

+ Điểm 0,5: Kể lại được một lần mắc lỗi để thầy cô hoặc bố mẹ buồn, kết hợp miêu tả, biểu cảm. Biết trình bày dưới dạng một câu chuyện.

+ Điểm 0,25: Xác định chưa rõ yêu cầu kể, kể chung chung chung.

+ Điểm 0: Xác định sai yêu cầu kể, lạc đề.

c. Chia nội dung kể thành các sự việc hợp lý, kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm (5điểm)

+ Điểm 3: Đảm bảo các yêu cầu trên, có thể trình bày theo định hướng sau:

*MB: Viết đúng yêu cầu như dàn ý đã lập, diễn đạt lưu lóat, hay , sáng tạo

*TB: -Xây dựng cốt truyện hợp lý, có mở đầu, phát triển, đỉnh điểm và kết thúc

- Vận dụng miêu tả, biểu cảm hợp lý giúp câu chuyện sinh động, hấp dẫn

- Tách các đoạn kể mạch lạc, hợp lý

- Diễn đạt ra ràng, có liên kế mạch lạc giữa các phần

*KB: Viết đúng yêu cầu như dàn ý, có sáng tạo, hay

+ Điểm 2 ,25 - 2,75: Cơ bản đáp ứng được các yêu cầu trên, song có thể trình bày chưa thật chặt chẽ.

+ Điểm 1,25 - 1,75: đáp ứng được 3/4 các yêu cầu trên

+ Điểm 0,75 - 1,0: đáp ứng được 2/4 các yêu cầu trên

+ Điểm 0,25 - 0,5: đáp ứng được khoảng 1/4 các yêu cầu trên

+ Điểm 0: Không đáp ứng được các yêu cầu trên

d. Sáng tạo: (0,5điểm)

+ Điểm 0,5: Có cách diễn đạt độc đóa sáng tạo, văn viết giàu cảm xúc, thể hiện khả năng cảm thụ văn học tốt, có suy nghĩ và cảm xúc riêng.

+ Điểm 0,25: Có một số cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo thể hiện được suy nghĩ và cảm xúc riêng.

+ Điểm 0: Không có cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo, không thể hiện được suy nghĩ và cảm xúc riêng.

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu (0,5đ)

+ Điểm 0,5: Bài viết không sai lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu

+ Điểm 0,25: Bài viết còn mắc một số lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu

+ Điểm 0 : Bài viết mắc nhiều lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu

Đề 2:Câu 1: ( 2 đ)

- Yêu cầu trả lời:
xác định được đầy đủ các yếu tố tự sự và miêu tả trong đoạn văn

- Miêu tả: + Dân phu kể hàng trăm nghìn con người, từ chiều đến giờ, hết sức giữ gìn, kẻ thì thuổng, người thì cuốc, kẻ đội đất, kẻ vác tre, nào đắp, nào cừ, bì bõm dưới bùn lầy ngập quá khuỷu chân, người nào,người nấy lướt thướt như chuột lột.

+ Trên trời vẫn mưa tầm tã trút xuống, dưới sông thời nước cứ cuồn cuộn bốc lên.- Biểu cảm: Than ôi! Sức người khó lòng địch nổi với sức trời! Thế đê không sao cự lại được với thế nước! Lo thay! Nguy thay! Khúc đê này hỏng mất!”

- Hướng dẫn chấm:

+ Điểm 2: trả lời đúng các ý trên

+ Điểm 1,75: Xác định đúng được cơ bản các yếu tố miêu tả, biểu cảm trong đoạn văn.

+ Điểm 1,5: Xác định được đúng các yếu tố miêu tả, biểu cảm trong đoạn văn song chưa đầy đủ.

+ Điểm 1: Xác định được đúng 50% các yếu tố miêu tả, biểu cảm trong đoạn văn

+ Điểm 0,75: Xác định đúng được một vài yếu tố miêu tả, biểu cảm song chưa đầy đủ.

+ Điểm 0,5: Xác định đúng được một vài yếu tố miêu tả, biểu cảm song chưa đầy đủ.

+ Điểm 0,25 : Xác định đúng được một yếu tố miêu tả, hoặc biểu cảm

+ Điểm 0: Trả lời không đúng ý trên hoặc không trả lời.

Câu 2:(1đ)

- Yêu cầu trả lời:


Dàn ý bài văn tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm:

-Mở bài: thường giới thiệu nv, sự việc và tình huống xảy ra câu chuyện (Cũng có khi nêu kết quả sv, số phận nv trước)

-Thân bài: kể lại diễn biến câu chuyện theo 1 thứ tự nhất định( xảy ra ở đâu? Khi nào? Với ai? Ở đâu?...)

Trong khi kể ng viết thg kết hợp miêu tả sự việc con ng, thể hiện tc, thái độ của mình trước sv, con ng được miêu tả.

-Kết bài: thường nêu kết cục và cảm nghĩ của ng trong cuộc( ng kể chuyện hay 1 nv nào đã)

- Hướng dẫn chấm:

+ Điểm 1: trả lời đúng các ý trên

+ Điểm 0,75: nêu được cơ bản các ý song chưa đầy đủ.

+ Điểm 0,5: nêu ½ các ý trên

+ Điểm 0,25: nêu được ¼ các ý trên

+ Điểm 0: Trả lời không đúng ý trên hoặc không trả lời.

Câu 3: 2đ

-Yêu cầu trả lời:


*MB: Giới thiệu về nv, sv và tình huống câu chuyện(sự việc gì? Với ai? Ở đâu?...)

*TB: Kể lại diễn biến câu chuyện( Bắt đầu từ sự việc nào? Diễn biến ra sao? Đỉnh điểm là sự việc nào? Kết thúc thế nào?...

- MT: Có thể tả cảnh thiên nhiên làm nền, tả bài nét về các nhân vật, tả cảnh vật, cảnh sinh hoạt liên quan đến nv....

-BC: Tâm trạng, suy nghĩ, cảm xúc khi làm việc đã, khi giao tiếp với các nv khác...

*KB: Cảm nghĩ, bài học rút ra từ câu chuyện.....

- Hướng dẫn chấm:

Điểm 2: Trả lời đúng các ý trên

+ Điểm 1,5 -1,75: Cơ bản đáp ứng được yêu cầu trên song có thể trình bày chưa chặt chẽ.

+ Điểm 1,25 -1,5: Đáp ứng được 3/4 các yêu câu trên, có đưa được yếu tố miêu tả, và biểu cảm vào bài làm nhưng chưa được đầy đủ.

+ Điểm 1,0 -1,25: Đáp ứng được 1/2 các yêu cầu trên.

+ Điểm 0.25 - 0, 5: Đáp ứng được rất ít các yêu câu trền,

+ Điểm 0: Hs không trả lời hoặc lập dàn ý sai.

Câu 4: (5đ)

* 3.1: Yêu cầu chung

HS biết kết hợp kiến thức kỹ năng về dạng bài tự sự để tạo lập văn bản, biết kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm trong khi kể. Bài có bố cục đầy đủ, rõ ràng, viết có cảm xúc, diễn đạt trong sáng, đảm bảo tính liên kết, không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp

* 3.2: Yêu cầu cụ thể:

a. đảm bảo cấu trúc bài tự sự (0,5đ)


+ Điểm 0,5: Trình bày đủ các phần mở, thân bài, kết bài. Phần mở bài biết dẫn dắt và nêu vấn đề; phần thân bài biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau làm rõ vấn đề; phần kết bài khái quát vấn đề, liên hệ bài học, cảm xúc cá nhân.

+ Điểm 0,25: trình bày đủ phần mở, thân bài, kết bài nhưng các phần chưa đầy đủ như trên.

+ Điểm 0: Bố cục lộn xộn, không thể hiện được nội dung yêu cầu hoặc không trả lời.

b. Xác định đúng vấn đề tự sự (0,5đ)

+ Điểm 0,5: Kể lại được một lần mắc lỗi để thầy cô hoặc bố mẹ buồn, kết hợp miêu tả, biểu cảm. Biết trình bày dưới dạng một câu chuyện.

+ Điểm 0,25: Xác định chưa rõ yêu cầu kể, kể chung chung chung.

+ Điểm 0: Xác định sai yêu cầu kể, lạc đề.

c. Chia nội dung kể thành các sự việc hợp lý, kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm (5điểm)

+ Điểm 3: Đảm bảo các yêu cầu trên, có thể trình bày theo định hướng sau:

*MB: Viết đúng yêu cầu như dàn ý đã lập, diễn đạt lưu lóat, hay , sáng tạo

*TB: -Xây dựng cốt truyện hợp lý, có mở đầu, phát triển, đỉnh điểm và kết thúc

- Vận dụng miêu tả, biểu cảm hợp lý giúp câu chuyện sinh động, hấp dẫn

- Tách các đoạn kể mạch lạc, hợp lý

- Diễn đạt ra ràng, có liên kế mạch lạc giữa các phần

*KB: Viết đúng yêu cầu như dàn ý, có sáng tạo, hay

+ Điểm 2 ,25 - 2,75: Cơ bản đáp ứng được các yêu cầu trên, song có thể trình bày chưa thật chặt chẽ.

+ Điểm 1,25 - 1,75: đáp ứng được 3/4 các yêu cầu trên

+ Điểm 0,75 - 1,0: đáp ứng được 2/4 các yêu cầu trên

+ Điểm 0,25 - 0,5: đáp ứng được khoảng 1/4 các yêu cầu trên

+ Điểm 0: Không đáp ứng được các yêu cầu trên

d. Sáng tạo: (0,5điểm)

+ Điểm 0,5: Có cách diễn đạt độc đóa sáng tạo, văn viết giàu cảm xúc, thể hiện khả năng cảm thụ văn học tốt, có suy nghĩ và cảm xúc riêng.

+ Điểm 0,25: Có một số cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo thể hiện được suy nghĩ và cảm xúc riêng.

+ Điểm 0: Không có cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo, không thể hiện được suy nghĩ và cảm xúc riêng.

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu (0,5đ)

+ Điểm 0,5: Bài viết không sai lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu

+ Điểm 0,25: Bài viết còn mắc một số lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu

+ Điểm 0 : Bài viết mắc nhiều lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu

IV. Rút kinh nghiệm.

................................................................................................................................

................................................................................................................................
 

Đính kèm

Bài Trước

Nói quá, ngữ văn 8

Bài Tiếp

Ôn tập truyện kí Việt Nam, ngữ văn 8
Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. GAC GAC:
    Shoutbox has been pruned!

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top