Kết quả tìm kiếm

 1. T

  giáo án Ngữ văn 10 tuần 18: Phú sông Bạch Đằng, Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

  Giáo án Ngữ văn lớp 10 tuần 18 được soạn đầy đủ, chi tiết và mới nhất theo đúng thông tư của BGD. Đặc biệt là giáo án Ngữ văn lớp 10 tuần 18 được xây dựng bằng hệ thống hình ảnh minh họa, các hoạt động cụ thể giúp cho học sinh dễ hiểu và hứng thú hơn trong khi làm bài. Mục đích của bài học giúp...
 2. T

  giáo án Ngữ văn 9 tuần 30: Ôn tập Tiếng việt, nghị luận về đoạn thơ, bài thơ

  Giáo án Ngữ văn lớp 9 tuần 30 được soạn đầy đủ, chi tiết và mới nhất theo đúng thông tư của BGD. Đặc biệt là giáo án Ngữ văn lớp 9 tuần 30 được xây dựng bằng hệ thống hình ảnh minh họa giúp cho học sinh dễ hiểu và hứng thú hơn trong khi làm bài. Mục đích của bài học giúp các em đọc hiểu văn bản...
 3. T

  giáo án Ngữ văn lớp 9 tuần 29: Bến quê, chương trình địa phương phần tiếng việt

  Giáo án Ngữ văn lớp 9 tuần 29 được soạn đầy đủ, chi tiết và mới nhất theo đúng thông tư của BGD. Đặc biệt là giáo án Ngữ văn lớp 9 tuần 29 được xây dựng bằng hệ thống hình ảnh minh họa giúp cho học sinh dễ hiểu và hứng thú hơn trong khi làm bài. Mục đích của bài học giúp các em đọc hiểu văn bản...
 4. T

  giáo án Ngữ văn lớp 6 tuần 30: Ôn tập văn miêu tả

  Giáo án Ngữ văn lớp 6 tuần 30 được soạn đầy đủ, chi tiết và mới nhất theo đúng thông tư của BGD. Đặc biệt là giáo án Ngữ văn lớp 6 tuần 30 được xây dựng bằng hệ thống hình ảnh minh họa giúp cho học sinh dễ hiểu và hứng thú hơn trong khi làm bài. Mục đích của bài học giúp các em đọc hiểu văn bản...
 5. T

  giáo án Ngữ văn lớp 6 tuần 29: Ôn tập truyện và kí, câu trần thuật

  Giáo án Ngữ văn lớp 6 tuần 29 được soạn đầy đủ, chi tiết và mới nhất theo đúng thông tư của BGD. Đặc biệt là giáo án Ngữ văn lớp 6 tuần 29 được xây dựng bằng hệ thống hình ảnh minh họa giúp cho học sinh dễ hiểu và hứng thú hơn trong khi làm bài. Mục đích của bài học giúp các em đọc hiểu toàn bộ...
 6. T

  giáo án kĩ năng viết văn, nghị luận qua bài viết số 6 - Ngữ văn lớp 9 tuần 28

  Giáo án Ngữ văn lớp 9 tuần 28 được soạn đầy đủ, chi tiết và mới nhất theo đúng thông tư của BGD. Đặc biệt là giáo án Ngữ văn lớp 9 tuần 28 được xây dựng bằng hệ thống hình ảnh minh họa giúp cho học sinh dễ hiểu và hứng thú hơn trong khi làm bài. Mục đích của bài học giúp các em đọc hiểu văn bản...
 7. T

  giáo án " Mây và sóng ", ôn tập về thơ và nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ - Ngữ văn 9 tuần 27

  Giáo án Ngữ văn lớp 9 tuần 27 được soạn đầy đủ, chi tiết và mới nhất theo đúng thông tư của BGD. Đặc biệt là giáo án Ngữ văn lớp 9 tuần 27 được xây dựng bằng hệ thống hình ảnh minh họa giúp cho học sinh dễ hiểu và hứng thú hơn trong khi làm bài. Mục đích của bài học giúp các em đọc hiểu văn...
 8. T

  giáo án kĩ năng viết văn, nghị luận: " Cô tô ", "Cây tre Việt Nam" - Ngữ văn 6 lớp 6 tuần 28 mới nhất

  Giáo án Ngữ văn lớp 6 tuần 28 được soạn đầy đủ, chi tiết và mới nhất theo đúng thông tư của BGD. Đặc biệt là giáo án Ngữ văn lớp 6 tuần 28 được xây dựng bằng hệ thống hình ảnh minh họa giúp cho học sinh dễ hiểu và hứng thú hơn trong khi làm bài. Mục đích của bài học giúp các em đọc hiểu văn bản...
 9. T

  giáo án những kĩ năng viết văn, nghị luận bài " Lượm " - Ngữ văn lớp 6 tuần 27 mới nhất

  Giáo án Ngữ văn lớp 6 tuần 27 được soạn đầy đủ, chi tiết và mới nhất theo đúng thông tư của BGD. Đặc biệt là giáo án Ngữ văn lớp 6 tuần 27 được xây dựng bằng hệ thống hình ảnh minh họa giúp cho học sinh dễ hiểu và hứng thú hơn trong khi làm bài. Mục đích của bài học giúp các em đọc hiểu văn bản...
 10. T

  giáo án kĩ năng viết văn, nghị luận: "Đêm nay Bác không ngủ", "Lượm" - Ngữ văn lớp 6 tuần 26 mới nhất

  Giáo án Ngữ văn lớp 6 tuần 26 được soạn đầy đủ, chi tiết và mới nhất theo đúng thông tư của BGD. Đặc biệt là giáo án Ngữ văn lớp 6 tuần 26 được xây dựng bằng hệ thống hình ảnh minh họa giúp cho học sinh dễ hiểu và hứng thú hơn trong khi làm bài. Mục đích của bài học giúp các em đọc hiểu văn bản...
 11. T

  giáo án Ngữ văn lớp 9 tuần 26

  Giáo án Ngữ văn lớp 9 tuần 26 được soạn đầy đủ, chi tiết và mới nhất theo đúng thông tư của BGD. Đặc biệt là giáo án Ngữ văn lớp 9 tuần 26 được xây dựng bằng hệ thống hình ảnh minh họa giúp cho học sinh dễ hiểu và hứng thú hơn trong khi làm bài. Mục đích của bài học giúp các em đọc hiểu văn bản...
 12. T

  giáo án Ngữ văn lớp 9 tuần 25

  Giáo án Ngữ văn lớp 9 tuần 25 được soạn đầy đủ, chi tiết và mới nhất theo đúng thông tư của BGD. Đặc biệt là giáo án Ngữ văn lớp 9 tuần 25 được xây dựng bằng hệ thống hình ảnh minh họa giúp cho học sinh dễ hiểu và hứng thú hơn trong khi làm bài. Mục đích của bài học giúp các em đọc hiểu văn...
 13. T

  giáo án Ngữ văn lớp 9 tuần 24

  Giáo án Ngữ văn lớp 9 tuần 24 được soạn đầy đủ, chi tiết và mới nhất theo đúng thông tư của BGD. Đặc biệt là giáo án Ngữ văn lớp 9 tuần 24 được xây dựng bằng hệ thống hình ảnh minh họa giúp cho học sinh dễ hiểu và hứng thú hơn trong khi làm bài. Mục đích của bài học giúp các em đọc hiểu văn bản...
 14. T

  giáo án Ngữ văn 6 tuần 25 mới nhất

  Giáo án Ngữ văn lớp 6 tuần 25 được soạn đầy đủ, chi tiết và mới nhất theo đúng thông tư của BGD. Đặc biệt là giáo án Ngữ văn lớp 6 tuần 25 được xây dựng bằng hệ thống hình ảnh minh họa giúp cho học sinh dễ hiểu và hứng thú hơn trong khi làm bài. Mục đích của bài học giúp các em đọc hiểu văn bản...
 15. T

  giáo án Ngữ văn 6 tuần 24 mới nhất

  Giáo án Ngữ văn lớp 6 tuần 24 được soạn đầy đủ, chi tiết và mới nhất theo đúng thông tư của BGD. Đặc biệt là giáo án Ngữ văn lớp 6 tuần 24 được xây dựng bằng hệ thống hình ảnh minh họa giúp cho học sinh dễ hiểu và hứng thú hơn trong khi làm bài. Mục đích của bài học giúp các em đọc hiểu văn bản...
 16. T

  Chia Sẻ Chủ đề 1 ngữ văn lớp 9: Nguyễn Du và Truyện Kiều

  Chủ đề Nguyễn Du và Truyện Kiều được soạn đầy đủ, chi tiết và mới nhất theo đúng thông tư của BGD. Đặc biệt là Chủ đề 1 này được xây dựng toàn bộ nội dung chung nhất bằng hệ thống hình ảnh minh họa giúp cho học sinh dễ hiểu và hứng thú hơn trong khi làm bài. Mục đích của bài học giúp các em đọc...
 17. T

  giáo án Ngữ văn lớp 9 tuần 23

  Giáo án Ngữ văn lớp 9 tuần 23 được soạn đầy đủ, chi tiết và mới nhất theo đúng thông tư của BGD. Đặc biệt là giáo án Ngữ văn lớp 9 tuần 23 được xây dựng bằng hệ thống hình ảnh minh họa giúp cho học sinh dễ hiểu và hứng thú hơn trong khi làm bài. Mục đích của bài học giúp các em đọc hiểu văn bản...
 18. T

  giáo án Ngữ văn lớp 6 tuần 23 mới nhất

  Giáo án Ngữ văn lớp 6 tuần 23 được soạn đầy đủ, chi tiết và mới nhất theo đúng thông tư của BGD. Đặc biệt là giáo án Ngữ văn lớp 6 tuần 23 được xây dựng bằng hệ thống hình ảnh minh họa giúp cho học sinh dễ hiểu và hứng thú hơn trong khi làm bài. Mục đích của bài học giúp các em đọc hiểu văn bản...
 19. T

  giáo án Ngữ văn 9 tuần 22

  Giáo án Ngữ văn lớp 9 tuần 22 được soạn đầy đủ, chi tiết và mới nhất theo đúng thông tư của BGD. Đặc biệt là giáo án Ngữ văn lớp 9 tuần 22 được xây dựng bằng hệ thống hình ảnh minh họa giúp cho học sinh dễ hiểu và hứng thú hơn trong khi làm bài. Mục đích của bài học giúp các em đọc hiểu văn bản...
 20. T

  giáo án Ngữ văn lớp 9 tuần 21

  Giáo án Ngữ văn lớp 9 tuần 21 được soạn đầy đủ, chi tiết và mới nhất theo đúng thông tư của BGD. Đặc biệt là giáo án Ngữ văn lớp 9 tuần 21 được xây dựng bằng hệ thống hình ảnh minh họa giúp cho học sinh dễ hiểu và hứng thú hơn trong khi làm bài. Mục đích của bài học giúp các em đọc hiểu văn bản...