Rượu bia, kẻ thù của đường tiêu hoá và tử thần của cơ thể
Chăm sóc sức khoẻ Nhật Ánh 7 Tháng Tám, 2021

Rượu bia chính sát thủ thầm lặng của đường tiêu hoá, và gây ra những huỷ hoại nghiêm trọng. Bên cạnh đó còn tác động xấu lên toàn bộ hoạt[...]